Andrahandsuthyrning

En lägenhetsinnehavare kan under speciella omständigheter upplåta sin lägenhet i andra hand. ÄBO accepterar upplåtelse i andra hand p.g.a. studier, arbete på annan ort, provboende under vissa omständigheter, sjukdom och vid oförutsedda händelser då man tillfälligt inte kan nyttja lägenheten. Vid upplåtelse i andra hand är det alltid förstahandshyresgästen som ansvarar för lägenheten. Upplåtelse kan ske tidigast en kalendermånad efter det att komplett ansökan kommit ÄBO tillhanda och tillstånd kan högst gälla under ett år. 

 

Ansökan om andrahandsuthyrning

 

Subletting form

Skickar
 
Formuläret skickades

Älmhultsbostäder använder cookies. När du använder vår webbsida godkänner du det, så läs gärna mer om vad cookies är och hur de funkar i vår cookiepolicy.

OK, då vet jag!